IBCBET ความหมายลึกซึ้ง!เจ้าของรางวัลชนะเลิศเผยไอเดียออกแบบโลโก้”ช้างศึก”

IBCBET

เจ้าของรางวัลชนะเลิศเผยไอเดียออกแบโลโก้ “ช้างศึก” โดยสื่อความหมายลึกซึ้ง 4 อย่าง

IBCBET นายต่อพงศ์ บูรณพิเชษฐ์ เปิดเผยไอเดียการออกแบบโลโก้ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ก่อน ได้รับรางวัลชนะเลิศจากความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงได้รับผลโหวตจากแฟนบอลถึง 42 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ท่ามกลางผลงานเข้าประกวดกว่า 1,000 ชิ้น
สมาคมฯ ประกาศเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 30 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 1,000 ชิ้น จากนั้นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ จนได้ 5 แบบที่ผ่านการคัดเลือกให้แฟนบอลเลือกโหวตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
โดยพิจารณาจากความสวยงาม, ความร่วมสมัย และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผลงานของ นายต่อพงศ์ บูรณพิเชษฐ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงได้รับผลโหวตจากแฟนบอลถึง 42 เปอร์เซ็นต์ด้วยกันเจ้าของรางวัลชนะเลิศเผยไอเดียออกแบโลโก้ “ช้างศึก” โดยสื่อความหมายลึกซึ้ง 4 อย่าง
นายต่อพงศ์ บูรณพิเชษฐ์ เปิดเผยไอเดียการออกแบบโลโก้ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ก่อน ได้รับรางวัลชนะเลิศจากความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงได้รับผลโหวตจากแฟนบอลถึง 42 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ท่ามกลางผลงานเข้าประกวดกว่า 1,000 ชิ้น
สมาคมฯ ประกาศเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 30 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 1,000 ชิ้น จากนั้นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ จนได้ 5 แบบที่ผ่านการคัดเลือกให้แฟนบอลเลือกโหวตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
โดยพิจารณาจากความสวยงาม, ความร่วมสมัย และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผลงานของ นายต่อพงศ์ บูรณพิเชษฐ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงได้รับผลโหวตจากแฟนบอลถึง 42 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน